Rodziny i dzieci

Home > Materiały > Rodziny i dzieci

Materiały dostosowane do potrzeb rodzin i dzieci

Na naszych stronach można znaleźć wszystkie informacje, które pozwolą rodzicom i dzieciom uzyskać pełną wiedzę na temat astmy, nauczyć się rozpoznawać ważne objawy i dowiedzieć się, jak należy leczyć dziecko, aby uzyskać jak najlepszą kontrolę nad astmą. Są tu także porady dotyczące opieki nad dzieckiem z astmą w szkole oraz praw przysługujących rodzicom dziecka chorego na astmę.